Velkommen til censorkorpset for Jura

Denne hjemmeside giver dig, som er censor eller ønsker at være censor for Jurauddannelserne i Danmark, en introduktion til hvilket opgaver og funktioner Censorformandskabet, Censorkorpset samt sekretariatet udfører samt holder dig ajour med de love og bekendtgørelser, der kan have betydning for censorarbejdet.

Censorkorpset for Jura er et landsdækkende korps, som pr. 01.04.2014-31.03.2018 består af 235 ministerielt beskikkede censorer.

KONTAKTOPLYSNINGER TIL SEKRETARIATET 

Censorformand: Højesteretsdommer, Jon Stokholm, jon@jonstokholm.dk
Sekretær for Censorformanden: Dommer, Københavns byret, Jeanett Bukhave, jeanett@bukhave.dk
Sekretariatet for Censorformandsskabet: AC-Fuldmægtig, Helle J.V. Henriksen, hjh@law.aau.dk

Beskikkelse for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022

Ansøgningsfristen for den nye beskikkelsesperiode var den 22. oktober 2017. 

Beskikkelserne forestås af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet for Jura, der rådfører sig med universiteterne. Svar på ansøgningerne kan forventes i løbet af februar 2018. Der udsendes en mail til alle ansøgere.

Nyheder

Se listen

 AAU juracensor