Velkommen til censorkorpset for Jura

Denne hjemmeside giver dig, som er censor eller ønsker at være censor for Jurauddannelserne i Danmark, en introduktion til hvilket opgaver og funktioner Censorformandskabet, Censorkorpset samt sekretariatet udfører samt holder dig ajour med de love og bekendtgørelser, der kan have betydning for censorarbejdet.

Censorkorpset for Jura er et landsdækkende korps, som pr. 01.04.2014-31.03.2018 består af 235 ministerielt beskikkede censorer.

KONTAKTOPLYSNINGER TIL SEKRETARIATET 

Censorformand: Højesteretsdommer, Jon Stokholm, jon@jonstokholm.dk
Sekretær for Censorformanden: Dommer, Københavns byret, Jeanett Bukhave, jeanett@bukhave.dk
Sekretariatet for Censorformandsskabet: AC-Fuldmægtig, Helle J.V. Henriksen, hjh@law.aau.dk

Bliv censor 

Censorformandskabet for Jura har netop opslået stillingerne vedr. censorater på jurauddannelserne i Danmark for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2022.

Hele stillingsopslaget kan læses her

Stillingerne skal søges via et online ansøgningsskema, som er aktivt til og med den 22. oktober. Skemaet finder du på Censor IT's hjemmeside https://jura.censor-it.dk

Har du spørgsmål vedr. systemet, brugerdata, registrering mv. bedes du kontakte Censorsekretariatet hos Censor IT på e-mail:censor-it@ucsyd.dk eller tlf.: 7266 5160

Nyheder

Se listen

 AAU juracensor