censorformandskabet

Censorformandskabet

For hvert censorkorps vælges af og blandt censorerne, et formandskab bestående af en censorformand og en eller flere næstformænd.

Censorformandskabet repræsenterer censorerne i censorkorpset over for universiteterne og Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Censorformandskabet for Jura uddannelsen i Danmark består af følgende:

Censorformandskabets medlemmer

  • Censorformand: Højesteretsdommer Jon Stokholm
  • Censornæstformand (Københavns Universitet): Præsident for Østre Landsret Bent Carlsen
  • Censornæstformand (Aarhus Universitet): Ph.d. Peter Christensen
  • Censornæstformand (Syddansk Universitet): Konsulent Kaj Egon Hansen
  • Censornæstformand (Aalborg Universitet): Præsident ved Retten i Aalborg Christian Lundblad

Censorformandskabet bistås af

  • Sekretær for Censorformanden: Dommer, Københavns byret, Jeanett Bukhave
  • Sekretær for Censorformandskabet: AC-fuldmægtig Helle J.V. Henriksen

 AAU juracensor