afregning mv

På det enkelte universitets hjemmeside findes oplysninger vedr. afregning m.v.

Tryk på nedenstående link og find retningslinjer for det pågældende universitet

Censorkorpset
Læs mere om

 AAU juracensor