Ansøgningsprocedure

Som censor beskikkes du inden for en fireårig periode. Den nuværende periode løber fra 1. april 2018 - 31. marts 2022. Ønsker du at blive censor, er du velkommen til at søge i næste ansøgningsrunde i efteråret 2021. Det er desværre ikke muligt at beskikke nye censorer midt i perioden, og der er ikke praksis for at dispensere.Censorformandsskabet kan i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset.

For at blive censor på jurauddannelsen skal du ved næste beskikkelsesrunde sende en beskikkelsesansøgning til Censorformandskabet. Herefter kan Censorformandskabet indstille dig til beskikkelse ved Uddannelses- og Forskningsministeriet. Censorformandskabet rådgiver Styrelsen for Forskning og Uddannelse  i beskikkelse af censorer. Her er det censorformandskabet opgave at referencetjekke ansøgningerne og sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden anmodning om beskikkelse sendes til styrelsen.

Se oversigt over censorkorpset.

Alle ansøgninger skal gennemføres elektronisk via jura.censor-it.dk

 

Læs mere om
Censors opgaver