FAQ Censorkursus

FAQ Censorkursus

Om kurset

Link til kurset og gennemførelsesbevis

Sådan gennemfører du kurset

Problemer med at oprette dig

Jeg er logget ind, men jeg kan ikke komme ind til indholdet af kurset

Den visuelle præsentation fungerer ikke

Filmene vises ikke

Jeg er logget ind, men jeg kan ikke komme ind til indholdet af kurset

Den visuelle præsentation fungerer ikke

Yderligere information om censorkurset

Om kurset

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og SmartLearning har i dialog med sektoren, herunder med input fra censorformænd, institutioner og studenterorganisationer udviklet et online censorkursus, som skal klæde censorer på de videregående uddannelser bedre på til at varetage censorfunktionen.

Censorformandskabet for jura har den 18. juni 2019 sendt et link til kurset til alle censorer i korpset. Deadline for gennemførelse af kurset er den 1. september 2019.

Kursets formål er at give censorerne en platform for formidling af viden, der skal understøtte en forbedret bedømmelsessituation. Kurset vedrører tematikker, der er relevante for censorer på alle de videregående uddannelser bl.a. karakterskalaen, læringsmål og opgaver i eksamenssituationen.

Link til kurset og gennemførelsesbevis

Censorkurset tilgås via følgende link: https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/

Efter gennemførsel af kurset får man adgang til et ”gennemførselsbevis”, som sendes til formandskabet på hjh@law.aau.dk som dokumentation for gennemførelse senest den 1. september. Gennemførelsen bliver herefter registreret på censors profil i Censor-it.

Sådan gennemfører du censorkurset

Når du trykker på linket til kurset, bliver du bedt om selv at registrere dig som bruger. Udfyld derfor de angivne felter for at få adgang til kurset.

Censorkurset er et online kursus af få timers varighed, der er bygget op omkring fem emner: At være faglig bedømmer, At være beskikket censor, Før eksamen, Under mundtlig eksamen, Efter eksamen.

Kurset foregår på den online læringsplatform ”Moodle”. Hvis du ikke er bekendt med læringsplatformen ”Moodle”, vil du møde en anden type kursus, end du er vant til. Kurset er designet, så du kan tage det i dit eget tempo og holde pauser undervejs. Kursusmaterialet består af tekst, quizzer, interaktive præsentationer, videofilm mv. Bemærk, at det er en fordel at bruge browser Chrome, Firefox, Edge eller Safari, når du når til de interaktive præsentationer. Det er ikke nødvendigt, men præsentationerne er visuelt pænere med en af de fire browsere.

Da kursets indhold er designet til at favne bredt, dvs. fra nybeskikket censor til erfaren censor, er det op til dig som kursist at vurdere, hvilke emner i kurset – hvis ikke dem alle –, du ønsker gå i dybden med. Bemærk, at når du under et emne har klikket på et enkelt og vilkårligt indholdselement eller øvelse, åbner kurset op for det næste emnes indholdselementer og øvelser.

Har du problemer med at oprette dig 

Når du trykker på linket https://studie.smartlearning.dk/local/pxeasylogin/, bliver du bedt om at indtaste en mailadresse to gange – herefter vil der komme en tekst på skærmen, hvor der står ”Du er ikke oprettet i systemet – Klik dig videre for at oprette en bruger”. Tryk da på knappen ”Videre til næste step”.

Her vil du blive bedt om at indtaste fornavn, efternavn, og så vælge en adgangskode, du skal skrive i feltet ”Adgangskode” og ”Gentag adgangskode”. Tryk derefter på knappen ”Videre til næste step”.

Du skal således selv registrere dig som bruger- du er ikke registreret, før du selv gør det jf. ovenstående fremgangmåde. Du skal altså selv oprette dig som bruger med en mailadresse og vælge en adgangskode.

Når du er kommet ind i kurset i den forstand, at du har oprettet dig som bruger og er kommet ind på startsiden, skal du bemærke, at man på introduktionssiden  ”Velkomst og introduktion” (tryk på denne overskrift i venstre side) skal vælge sit område (universitetsniveau, det maritime område mv.), gennemføre ”Otte spørgsmål til og om dig” samt gennemføre en indledende quiz ”Paratviden om censorgerningen…”. Herefter åbnes indholdet i det næste emne, som er ”At være faglig bedømmer”.

Når man under et emne har klikket på et enkelt og vilkårligt indholdselement eller øvelse, åbner kurset op for det næste emnes indholdselementer og øvelser. Næste emne er ”At være beskikket censor”. Man kan gennemføre indholdselementerne under det første emne, og så vil indholdselementerne under det næste emne automatisk åbne sig.

Kurset foregår på den online læringsplatform ”Moodle”, og er man ikke bekendt med læringsplatformen, vil man møde en anden type kursus, end man er vant til, og det kan tage lidt tid at navigere rundt i kurset.

sådan kommer du i gang med kurset

Kursistens oplevelse: ”Jeg er logget ind, men jeg kan ikke komme ind til indholdet af kurset”

Klik på overskriften i den blå barre over billedet eller på teksten i venstre søjle.
Vælg lovgivningsområde ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at vælge dit område!”
Deltag i survey ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at besvare de otte spørgsmål”
Tag test ved at klikke på og udfylde ”Paratviden om censorgerningen..”
Derefter: Kursets undervisningsmaterialer og træningsøvelser åbnes gradvist. Når du har prøvet en øvelse åbner nye undervisningsmaterialer og nye øvelser sig. Det inkluderer aktiviteten ”Paratviden om ….” som du gennemfører ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at teste din paratviden om …”

Kursistens oplevelse: ”Den visuelle præsentation fungerer ikke”

Safaribrugere kan med fordel skifte til en anden browser (Edge, Firefox, Explorer eller Chrome, f.eks.)
Visuel præsentation ”Uddannelse og eksamen” kan også ses via dette link: https://prezi.com/p/dzaoghnwzp8q/uddannelse-og-eksamen/
Visuel præsentation ”Fra studieordning til eksamen og tilbage igen” kan også ses via dette link: https://prezi.com/view/YzuqUdljy066kiJ2hJeh

Kursistens oplevelse: ”Filmene vises ikke”

Film 1: ”Før eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/m6-bSnE6dfI
Film 2: ”Under eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/di4MU5vrR1s
Film 3: ”Efter eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/-GtdM7KQUaY

Du har oprettet dig som bruger i kurset, men ikke ved, hvordan du skal komme videre

Du har oprettet dig som bruger og er kommet ind på startsiden. Bemærk gerne, at man på introduktionssiden ”Velkomst og introduktion” (tryk på denne overskrift i venstre side) skal vælge sit område (universitetsniveau, det maritime område mv.), gennemføre ”Otte spørgsmål til og om dig” samt gennemføre en indledende quiz ”Paratviden om censorgerningen…”. Herefter åbnes indholdet i det næste emne, som er ”At være faglig bedømmer”.

Når man under et emne har klikket på et enkelt og vilkårligt indholdselement eller øvelse, åbner kurset op for det næste emnes indholdselementer og øvelser. Næste emne er ”At være beskikket censor”. Man kan gennemføre indholdselementerne under det første emne, og så vil indholdselementerne under det næste emne automatisk åbne sig.

Kurset foregår på den online læringsplatform ”Moodle”, og er man ikke bekendt med læringsplatformen, vil man møde en anden type kursus, end man er vant til, og det kan tage lidt tid at navigere rundt i kurset. Neden for følger derfor et par tips, som gerne skal gøre det nemmere at komme i gang med kurset.

Kursistens oplevelse: ”Jeg er logget ind, men jeg kan ikke komme ind til indholdet af kurset”

1. Klik på overskriften i den blå barre over billedet eller på teksten i venstre søjle.

2. Vælg lovgivningsområde ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at vælge dit område!”

3. Deltag i survey ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at besvare de otte spørgsmål”

4. Tag test ved at klikke på og udfylde ”Paratviden om censorgerningen..”

5. Derefter: Kursets undervisningsmaterialer og træningsøvelser åbnes gradvist. Når du har prøvet en øvelse åbner nye undervisningsmaterialer og nye øvelser sig. Det inkluderer aktiviteten ”Paratviden om ….” som du gennemfører ved at klikke på og udfylde ”Tryk her for at teste din paratviden om …”

Kursistens oplevelse: ”Den visuelle præsentation fungerer ikke”

• Safaribrugere kan med fordel skifte til en anden browser (Edge, Firefox, Explorer eller Chrome, f.eks.)

• Visuel præsentation ”Uddannelse og eksamen” kan også ses via dette link: https://prezi.com/p/dzaoghnwzp8q/uddannelse-og-eksamen/  

• Visuel præsentation ”Fra studieordning til eksamen og tilbage igen” kan også ses via dette link: https://prezi.com/view/YzuqUdljy066kiJ2hJeh  

Kursistens oplevelse: ”Filmene vises ikke”

• Film 1: ”Før eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/m6-bSnE6dfI  

• Film 2: ”Under eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/di4MU5vrR1s 

• Film 3: ”Efter eksamen” kan også ses via dette link: https://youtu.be/-GtdM7KQUaY  

Hvis du fortsat oplever problemer med selve systemet, kan du skrive til sfu-ffu@ufm.dk

Yderligere information om censorkurset

Baggrunden for censorkurset er den tidligere uddannelses- og forskningsministers beslutning om, hvordan der skulle følges op på Censorudvalgets rapport ”Et fremtidssikret censorsystem” fra januar 2017. Den tidligere minister annoncerede i pressemeddelelsen Et bedre censorsystem skal styrke kvaliteten på uddannelserne igangsættelsen af en række tiltag, som skal bidrage til at forbedre censorsystemet på de videregående uddannelser. Mere information om disse tiltag kan findes i dette faktaark. Forud for den tidligere ministers beslutning om opfølgning på Censorudvalgets rapport var rapporten i høring hos institutioner, censorformænd, studerende og andre relevante interessenter. Høringen viste, at der var bred tilslutning til censorkurset.