Krav til stillingen

For at blive censor skal du opfylde en række krav.

Censor skal have:

  • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder
  • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov

Vi gør opmærksom på, at ansøgere skal have deres hovedvirke uden for universiteterne. Formandskabet har en målsætning om at ca. 70 % af censorkorpset består af aftagercensorer, dvs. censorer, der ikke eller kun i mindre grad er beskæftiget ved et eller flere af universitetern

Læs mere
Censors opgaver