Valg af censorformandskab

Ifølge § 51 i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal det hidtidige censorformandskab, i samråd med det ny beskikkede censorkorps, afholde valg af nyt formandskab. Hver censor er valgbar til formandskabet. Valgbarhed forudsætter, at den enkelte erklærer sig villig til at modtage valget.

Det nye censorkorps er alle blevet orienteret pr. mail om muligheden for at stille op som kandidat til censorformandskabet. Der var frist d. 22. marts 2018. 

 AAU juracensor