Censorkorpset

Styrelsen for Forskning og Uddannelse beskikkede det nuværende landsdækkende korps af censorer efter indstilling fra Censorformandsskabet. Beskikkelsen er gældende for 4 år ad gangen og den nuværende periode er gældende fra den 01.04.2018 -31.03.2022. 

Ønsker du at blive censor, er du velkommen til at søge i næste ansøgningsrunde i efteråret 2021. Det er desværre ikke muligt at beskikke nye censorer midt i perioden, og der er ikke praksis for at dispensere.

Censorformandsskabet kan i særlige tilfælde beskikke censorer til enkeltstående censuropgaver.

Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset.

Censoraterne har bl.a. været opslået på universiteternes hjemmeside, Domstolstyrelsens hjemmeside, i DJØF Bladet, samt i Advokaten. Se stillingsopslaget for beskikkelse af censorer.

 AAU juracensor