Censormøde

August 2014

Der blev afholdt censormøder for alle censorer, aftagerpaneler, ledelse og administration på henholdsvis Københavns-, Aarhus-, Odense- samt Aalborg Universitet, den 27. samt 28. august 2014 i København og Aarhus.

 

København

Mødested: Festsalen Københavns Universitet, Frue Plads 4, Indgang via Port A, 1168 København K

Mødetid: Onsdag den 27.8.2014 kl. 17-20

 

Aarhus

Mødested: Aarhus Universitet, Per Kirkeby Auditoriet, Bygning 1250, Bartholins Alle 4, 8000 Aarhus C.

Mødetid: Torsdag den 28. august 2014 kl.17-20
 

Agenda til begge møder:

1. Kort intro/velkomst v. censorformanden, højesteretsdommer Jon Stokholm

2. Er studieordningen egnet til at uddanne gode jurister?
v. fhv. højesteretspræsident Torben Melchior - se oplæg

3. Evaluering, eksamensformer, strategiske opgaver m.v. (København)
Nye læringsformer og studieordning på Københavns Universitet
v. studieleder på Københavns Universitet, Stine Jørgensen

Kort pause.

4. Evaluering, eksamensformer, strategiske opgaver m.v. (Aarhus)
ECTS-labels og faglig kompleksitet
v. studieleder på Aarhus Universitet, Per Andersen - se oplæg

5. Den nye karakterskala – principper og anvendelse i praksis
v. institutleder på Aalborg Universitet, Anders Ørgaard - se oplæg

6. ”God censorskik”
v. censornæstformanden i Aarhus, fhv. stiftamtmand Peter Christensen


Let buffet og ”networking” kl. ca. 19 - 20:

Arrangementet afsluttes med lidt let at spise og drikke. Her er der mulighed for at tale med andre censorer og repræsentanter for universiteternes ledelse og administration samt aftagerpanelerne, som også er inviteret til censormøderne. 

 AAU juracensor