Censormøde

August 2016

Der blev afholdt censormøder for alle censorer, aftagerpaneler, ledelse og administration på henholdsvis Københavns-, Aarhus-, Odense- samt Aalborg Universitet, den 23. samt 30. august 2016 i København og Aarhus.

 

København

Mødested: Festsalen Københavns Universitet, Festsalen, Frue Plads 4, 1168 København K.

Mødetid: Tirsdag den 23.8.2016 kl. 17-20

 

Aarhus

Mødested: Aarhus Universitet, Bartholins Allé 10, Bygning 1324 lokale 011, 8000 Aarhus C.

Mødetid: Tirsdag den 30. august 2016 kl.17-20

 

Program:

 1. Kort intro/velkomst v. censorformanden, højesteretsdommer Jon Stokholm
   
 2. Præsentation af Censor-IT v. sekretariatsleder Peter Thode Loft, Professionshøjskolernes Censorsekretariat, se oplæg
   
 3. En indsigt i arbejdet i Justitsministeriet, v. administrationschef i Justitsministeriet Thomas Østrup Møller i København og v. Johan Kristian Legarth, afdelingschef for Politi- og Strafferetsafdelingen i Aarhus

  Kort pause
   
 4. Status på Det Juridiske Fakultet v. dekan Jacob Graff i København, se oplæg
   
 5. Censorinstitutionens fremtid v. prodekan Per Andersen i Aarhus
   
 6. Diskussion i plenum v. institutleder Tine Sommer og sekretariatsleder Kirsten Jakobsen i Aarhus og prodekan Stine Jørgensen i København
   

Eventuelt

 

Let buffet og ”networking” kl. ca. 19 - 20:

Arrangementet afsluttes med lidt let at spise og drikke. Her er der mulighed for at tale med andre censorer og repræsentanter for universiteternes ledelse og administration samt aftagerpanelerne, som også er inviteret til censormøderne. 

 AAU juracensor