Censormøde

September 2018

Der blev afholdt censormøder for alle censorer, aftagerpaneler, ledelse og administration på henholdsvis Københavns-, Aarhus-, Odense- samt Aalborg Universitet, den 4. september samt 13. september 2018 i Aarhus og København.

 

AARHUS

Mødested: Aarhus Universitet, Bartholins Allé 10, Bygning 1324 lokale 011, 8000 Aarhus C.

Mødetid: Tirsdag den 4. september 2018 kl.17-20

 

KØBENHAVN

Mødested: Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 16, 2300 KBH. S. Bygning 9A, 3. sal lokale 1

Mødetid: Torsdag den 13. september 2018 kl. 17-20

 

Program:

Kl. 17.00-17.10: Kort intro/velkomst v. censorformanden, højesteretsdommer Jon Stokholm

Kl. 17.10-17.35: Hvilke krav stiller den juridiske uddannelse til censorernes indsats? (den stedlige ledelse af jurauddannelsen)

Kl. 17.35-18.00: ”God censorskik” v. censornæstformanden i Aarhus, fhv. stiftamtmand Peter Christensen

Kl. 18.00-18.25: Det moderne censorkorps v. René la Cour Sell censorformand for De erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser)

Kl. 18.25- 19.00: Spørgsmål og debat

Kl. ca. 19.00 – 20.00: Let buffet og ”networking”


Tilmelding:

Tilmelding sker elektronisk via Censorsekretariatets hjemmeside jura.censor-it.dk Bemærk, at du skal logge ind på hjemmesiden for at kunne tilmelde dig.
Når du er logget ind, klikkes på ”Invitationer” til højre i skærmbilledet, hvorefter mødet i København eller Aarhus vælges.

Tilmelding senest den 10. august 2018

 AAU juracensor