Administrativ karaktergivning

Følgende opdaterede regler for karaktergivning bygger på AU’s studieordning, men er til orientering for hele censorkorpset for jura.

Lagt online: 06.11.2015