Ændringer af censorsystemet bør inddrage censorerne i højere grad

85 ud af 104 censorkorps på universiteterne har samlet sendt en henvendelse til uddannelses- og forskningsordførerne, c.c. ministeren, i anledning af den forestående ændring af akkrediteringsloven samt ministerens bebudede tiltag på censorområdet.

Lagt online: 04.10.2017

Uddannelses- og forskningsministeren meldte den 1. juli 2017, at der vil ske en række tiltag på censorområdet. Dette skete efter en høring i januar-marts 2017 over Censorudvalgets rapport Et fremtidssikret censorsystem. Derudover forestår der ændringer af akkrediteringsloven, som indebærer at prøve- og eksamensområdet fremover skal være en del af institutakkrediteringen. Dette er censorformændene desværre ikke blevet hørt om, og det er uklart, hvad ændringen vil betyde i praksis.

Til jeres orientering er der derfor i uge 40 blevet afsendt en henvendelse til uddannelses- og forskningsordførerne, c.c. ministeren, i anledning af den forestående ændring af akkrediteringsloven samt ministerens bebudede tiltag på censorområdet.

Henvendelsen har opbakning fra 85 ud af 104 censorkorps på universiteterne, og vi håber, at censorerne fremover vil blive inddraget lidt mere systematisk i sagen end hidtil.

Læs hele henvendelsen her