Censorsystemet digitaliseres

Censorformandskabet for Jura har igennem det seneste års tid arbejdet på at få censorallokeringerne overført til IT-systemet Censor IT. Fra 1. september 2017 bliver alle censuropgaver formidlet gennem Censor IT.

Lagt online: 04.05.2017

Nuværende censorer samt eksamensadministratorer får i løbet af maj tilsendt et brev fra sekretariatet bag Censor IT med information om registrering i systemet. Registreringen skal ske senest den 20. juni 2017. Herefter tildeles censorer, eksamensadministratorer og eksaminatorer et personligt brugernummer og kodeord til systemet. 

Indførelsen af systemet betyder også, at censorerne fremover selv har ansvaret for at vedligeholde kontaktoplysninger i systemet vedr. mail, telefon og evt. ansættelsesforhold på institutionerne.

Da systemet anvender mail i forbindelse med allokering vil en forkert mailadresse medføre, at man ikke modtager censuropgaver og information fra formandskaberne og sekretariatet.

Prøverne bliver som sædvanligt tilrettelagt af eksamensadministrationerne på universiteterne, men fra 1. september 2017 bliver alle censuropgaver formidlet gennem Censor IT.

Hvad er CensorIT

CensorIT er et online system til censorallokering, censorindberetninger, vedligeholdelse af kontaktoplysninger, censoransøgninger samt beskikkelse. Systemet er udviklet af Professionshøjskolerne og bruges bl.a. af Det Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

Hvordan foregår allokeringen

Allokeringen foregår ved, at studieadministrationerne på universiteterne indtaster hvilken eksamen og hvor det skal foregå, hvilket fag, og hvilke fagønsker de har til censor. På baggrund af disse kriterier udvælger Censor IT 5 censorer, som lever op til disse krav, men som samtidig også lever op til krav fra bekendtgørelsen. De 5 udvalgte får tilbudt opgaven og får derefter 24 timer til at overveje, om de vil have opgaven. Den udvalgte censor, som også har takket ja til opgaven, er dermed koblet til censuropgaven i systemet, og han/hun får automatisk tilsendt censorevalueringen efter endt eksamen. Læs mere om allokeringsproceduren her

Baggrunden for indførelsen af Censor IT

Baggrunden for ønsket om at indføre det elektroniske censorsystem, CensorIT, er blandt andet at sikre, at censordatabasen altid er opdateret samt, at de opdaterede informationer altid er tilgængelige for alle fire universiteter og for Censorformandskabet.

Systemet sikrer samtidig en bredere anvendelse af censorkorpsenes medlemmer under iagttagelse af bekendtgørelsernes bestemmelser. Ud fra systemets rutiner vil censor til en given eksamen blive udvalgt efter en række kriterier, herunder fag, mængden af censuropgaver og ansættelse ved institution mv. Allokeringen sker efter samme parametre som hidtil i henhold til eksamensbekendtgørelsen og svarer derfor til censorformandskabets udpegning.

Vi ser frem til et godt samarbejde

Spørgsmål vedr. systemet, brugerdata, registrering mv. rettes til sekretariatet hos Censor IT på tlf: 7266 5160 eller mail: censor-it@ucsyd.dk

Spørgsmål til Censorformandskabet for jura rettes til sekretær for censorformandskabet Helle J.V. Henriksen på tlf. 9940 2809 eller mail hjh@law.aau.dk