Ny karakterbekendtgørelse

1. september 2015 trådte endnu en ny karakterbekendtgørelse i kraft, som afløser den bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. maj 2015. Intentionen har været at samle regelsættene i én bekendtgørelse, og der er således ikke egentlige ændringer i den nye bekendtgørelse.

Lagt online: 28.09.2015

1. september 2015 trådte endnu en ny karakterbekendtgørelse i kraft, som afløser den bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. maj 2015. Begge disse bekendtgørelser er grundlæggende en teknisk samling af de forskellige bekendtgørelser, der har eksisteret for de forskellige uddannelsestyper og ‑områder.

Intentionen har været at samle regelsættene i én bekendtgørelse, og der burde således ikke være egentlige ændringer i den nye bekendtgørelse.

De nye bekendtgørelser kan læses på Retsinformation (karakterbekendtgørelsen pr. 1.9.2015). Denne bekendtgørelse er nu gældende og erstatter herefter de hidtidige bekendtgørelser.