Ny rapport anbefaler enklere og stærkere censorsystem

Censorudvalget peger i en ny rapport på fem områder, hvor censorsystemet kan forbedres. Udvalget foreslår blandt andet opkvalificering af censorerne og færre men større censorkorps

Lagt online: 08.02.2017

Censorudvalget blev nedsat af Uddannelses- og forskningsministeren forrige år og har haft til opgave at undersøge, om det nuværende censorsystem bidrager tilstrækkeligt til at understøtte kvalitet og de studerendes retssikkerhed.

Udvalget konstaterer i rapporten, at der i sektoren er en bred tilslutning til censorsystemet, der generelt opfattes som godt og bevaringsværdigt. Udvalget giver fem overordnede anbefalinger til et forbedret censorsystem:

1. Færre detaljerede, centralt fastsatte regler om censur
2. Forankring af administrationen af censorsystemet på uddannelsesinstitutionerne
3. Styrkelse af censorformandskaberne
4. Opkvalificering af censorerne
5. Bevarelse af retssikkerhed for de studerende.

Læs rapporten her

Rapporten er sendt i høring i en bred kreds af interessenter.