Orientering fra Styrelsen vedr. de væsentligste regler på censorområdet

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har 11. december udsendt en orientering til alle universiteter, hvori der gøres opmærksom på de krav, universiteterne skal opfylde og de hensyn, de skal varetage i forbindelse med ekstern bedømmelse med beskikkede censorer.

Lagt online: 19.12.2018

I orienteringen behandles ti tematikker: 

  1. Krav til omfanget af censur
  2. Censorkorpsets juridiske status
  3. Indstilling af censorer til beskikkelse og afbeskikkelse
  4. Allokering af censorer til prøver
  5. Gensidig censur 
  6. Universiteternes dialog med censorformandskaberne
  7. De studerendes klagegang, herunder ankenævn
  8. Oprettelse og betjening af censorsekretariater
  9. Oplysninger målrettet censorerne 
  10. Censorvederlag 

Læs mere vedr. de 10 tematikker i orienteringen fra Styrelsen her

Prøver og eksamen er reguleret i bekendtgørelsen om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) Læs bekendtgørelsen her