Uenig om karakter

Det kan forekomme, at eksaminator og censor ikke kan blive enige om karaktergivningen. I den situation finder § 11, stk. 2 i karakterbekendtgørelsen anvendelse både på mundtlige og skriftlige eksamener.

Lagt online: 30.09.2015

Det kan forekomme, at eksaminator og censor ikke kan blive enige om karaktergivningen. I den situation finder § 11, stk. 2 (kapitel 2) i karakterbekendtgørelsen anvendelse både på mundtlige og skriftlige eksamener. Den studerende skal, uanset eventuel uenighed mellem eksaminator og censor, have sin karakter i umiddelbar forlængelse af eksaminationen. Det studerende skal ikke gøres bekendt med en eventuel uenighed mellem censor og eksaminator.