Stillingsopslag

Beskikkelse for perioden 1. april 2018 - 31. marts 2022

Ansøgningsfristen for den nye beskikkelsesperiode var den 22. oktober 2017. 

Beskikkelserne forestås af Uddannelses- og Forskningsministeriet efter indstilling fra Censorformandskabet for Jura, der rådfører sig med universiteterne.

Har du spørgsmål til ansøgningen eller ansøgningsproceduren er du velkommen til at kontakte Helle J.V. Henriksen på hjh@law.aau.dk

 AAU juracensor