Velkommen til censorkorpset for Jura

Denne hjemmeside giver dig, som er censor eller ønsker at være censor for Jurauddannelserne i Danmark, en introduktion til hvilket opgaver og funktioner Censorformandskabet, Censorkorpset samt sekretariatet udfører samt holder dig ajour med de love og bekendtgørelser, der kan have betydning for censorarbejdet.

Censorkorpset for Jura er et landsdækkende korps, som pr. 01.04.2018-31.03.2022 består af 265 ministerielt beskikkede censorer.

KONTAKTOPLYSNINGER TIL SEKRETARIATET 

Censorformand: Højesteretsdommer, Jon Stokholm, jon@jonstokholm.dk
Sekretær for Censorformanden: Dommer, Københavns byret, Jeanett Bukhave, jeanett@bukhave.dk
Sekretariatet for Censorformandsskabet: AC-Fuldmægtig, Helle J.V. Henriksen, hjh@law.aau.dk

 

Nyheder

Se listen
Sådan bliver du censor
Censors opgaver
Tildeling af censur
Se også

 AAU juracensor